Δίτοξο Γεφύρι Στο Νερόμυλο Της Ιερομνήμης

Δίτοξο γεφυράκι το οποίο βρίσκεται στο χώρο που είναι ο νερόμυλος της Ιερομνήμης. Γεφυρώνει το ρέμα που ξεκινάει απο την πηγή Νήστικος, η οποία είναι μία απο τις μεγαλύτερες πηγές του ποταμού Καλαμά. Δίπλα ακριβώς υπάρχει και άλλο ένα μονότοξο γεφύρι.

http://petrinagefiria.com/?q=content/%CE%B4%CE%AF%CF%84%CE%BF%CE%BE%CE%B...