Αθλητικά Θυάμια 2016

Η ιστορία και η επιτυχία κάθε συμβουλίου όλων των αδελφοτήτων όλων των χωριών γράφεται και καταξιωνεται από το πόσο κοντά είναι στη νεολαία και στις ανάγκες της... Γκαλμπούτσια φκιάκαμαν και σουβλάκια φάγαμαν...καλά είναι κι αυτά....αλλά όχι μόνο αυτά... δε μας απόμκαν..
Και γίνοντσι φίλοι, κάνουν παρέα και στην Αθήνα...
Κλείνουν αγώνες και εκδηλώσεις.Κάθε εκδήλωσή της ,να έχει στόχο τη νεολαία... Με τη νεολαία... Για τη νεολαία...!!!!

ΥΓ. Νεολαία δεν είναι μόνο οι ηλικιακά νέοι,αλλά και οι νέοι στο μυαλό...

Το κείμενο είναι του Χρήστου Τζούλη του Μαυρονορίτη!