ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 22-7-16 ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου έτ. 2016. ΑΠΟΦΑΣΗ 163.
2. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου έτ. 2016. ΑΠΟΦΑΣΗ 164.
3. Έγκριση απόφασης Δ.Σ. 12/2016 Ν.Π.Δ.Δ. «Περί καταβολής εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο & στον Αντιπρ/δρο του Ν.Π.Δ.Δ. ετ. 2016. ΑΠΟΦΑΣΗ 165.
4. Διαγραφή βεβαιωμένων κλίσεων Τροχαίας. ΑΠΟΦΑΣΗ 166.
5. Περί Συνδέσμου Παρακαλάμιων Δήμων Προστασίας & Αξιοποίησης ποταμού Καλαμά. ΜΟΝΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
6. Επί αιτήσεως Λυκομάνη Μαριάνας. ΑΠΟΦΑΣΗ 167.
7. Επί αιτήματος Δήμου Πρεμετής Αλβανίας. ΑΠΟΦΑΣΗ 168.
8. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποχέτευση ομβρίων υδάτων και αντικτάσταση υδρομάστευση στον οικισμό Ψυλοκάστρου Κοινότητας Λάβδανης. ΑΝΑΒΟΛΗ.
9. Έγκριση 1ου Ανακεφ. πίνακα του έργου: «Διευθέτηση ομβρίων Δημοτικού Καταστήματος Παρακαλάμου – Αποκατάσταση ασφάλτου. ΑΠΟΦΑΣΗ 169.
10. Έγκριση μελέτη για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση οδού προ εξωκλήσι Αγίων Αναργύρων Τ.Κ. Κουκλιών Δήμου Πωγωνίου [ΣΑΕΠ 530]. ΑΠΟΦΑΣΗ 170.
11. Έγκριση μελέτης για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας Τ.Κ. Κερασόβου – Περιστερίου [ΣΑΕ 055] του Δήμου Πωγωνίου. ΑΠΟΦΑΣΗ 171.
12. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση Αγροτικών Δρόμων – Αγροκτημάτων Δ.Ε. Καλπακίου». ΑΠΟΦΑΣΗ 172.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση Τοπικού Σχεδίου δράσης για την Κοινωνική Πολιτική του Δήμου Πωγωνίου. ΑΠΟΦΑΣΗ 173.
2. Ρύθμιση ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα κατοίκων του Δήμου Πωγωνίου. ΑΠΟΦΑΣΗ 174.
3. Οφειλέτες Δήμου. ΑΠΟΦΑΣΗ 175.
4. Έγκριση δημοπράτησης Δημοτικού καταστήματος και ξενώνα Τ.Κ. Ιερομνήμης. ΑΠΟΦΑΣΗ 176.
5. Συμμετοχή του Δήμου σε Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής. ΑΠΟΦΑΣΗ 177.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΤΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ