Η συμμετοχή μας είναι αναγκαία

Μας ενημέρωσαν από το νοσοκομείο Ιωαννίνων, πως η καθιερωμένη αιμοδοσία θα γίνει στις 11 Αυγούστου και θα είναι η τελευταία, εάν δεν υπάρξει συμμετοχή, τουλάχιστον από 10 άτομα. Δεν μπορούν να στέλνουν πλέον προσωπικό, για 2 και 3 φιάλες. Η συμμετοχή μας φέτος, είναι αναγκαία, απαραίτητη και επιβάλλουσα!