Οι Σουλιώτες προ τής Επαναστάσεως τού 1821

Το 1822, οι ηρωικοί Σουλιώτες εκπατρίζονται γιά δεύτερη φορά από τα αγαπημένα τους χωριά.

Μετά από συμφωνία με τον Κεσέρ Αχμέτ πασά, εγκατέλειψαν από το λιμάνι τής Σπλάντζας τον τόπο τους, γιά να εγκατασταθούν πρόσφυγες στα Επτάνησα. Από εκεί, παρά την απαγόρευση των αγγλικών αρχών, διέφυγαν αργότερα στα διάφορα μέτωπα τής νοτίου Ελλάδος, γιά να πολεμήσουν υπό την αρχηγία δικών τους ή άλλων οπλαρχηγών.