Η χειρουργική στην Ελλάδα στις αρχές τού 20ού αιώνα.

Tο 1901, απεβίωσε ο Ζακύνθιος καθηγητής χειρουργικής, Ιούλιος Γαλβάνης.

Όταν στις 10-04-1847, χορηγήθηκαν οι πρώτες αναισθησίες με αιθέρα στην Ελλάδα, επιτεύχθηκε η πλήρης κατάργηση τού πόνου στο χειρουργείο, ανοίγοντας πλέον τον δρόμο γιά την εξέλιξη των χειρουργικών επεμβάσεων. Το 1886, ο Ιούλιος Γαλβάνης διεξήγαγε την πρώτη κοιλιακή λαπαροτομία και το 1888 την πρώτη κολπική υστερεκτομή στην Ελλάδα. Το 1890 εγχείρησε φυματιώδη περιτονίτιδα, το 1895 φυματίωση τυφλού, το 1897 στομαχοτομία, το 1899 νεφροτομία, ενώ το 1900 διεκτομή στομάχου. Σχετικά με την αναισθησία, οι περισσότερες αναφορές μέχρι το 1880 αφορούν στο χλωροφόρμιο· από την χρονολογία αυτή αρχίζει να επικρατεί ο αιθέρας ως μέσο γιά διεγχειρητική αναλγησία.