Καπνοβιομηχανία Κεράνης

Το 2007, κλείνει οριστικά ο κύκλος των 80 ετών τής μεγάλης καπνοβιομηχανίας «Κεράνης».

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1926, ενώ στα χρόνια τής ακμής της εργάζονταν περίπου 2.500 εργάτες. Χρησιμοποιούσε αποκλειστικά εγχώρια πρώτη ύλη, δηλαδή το 1/7 τής ελληνικής καπνοπαραγωγής των περιφερειών Αγρινίου, Άργους και Θεσσαλίας και πραγματοποιούσε στο εσωτερικό το 90% των δαπανών τής παραγωγής. Συνέβαλε στην επαγγελματική δραστηριότητα 25.000 περίπου καπνοπωλών, μεσιτών, κλπ., και εξασφάλισε αδαπάνως γιά το Κράτος το 1/8 των γενικών εσόδων του από την φορολογία.

Η σχέση των Ελλήνων με την παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία τού καπνού και των προϊόντων του, ξεκινά από τον 18ο αιώνα, αλλά συστηματοποιήθηκε στα μέσα τού 19ου αι., όταν αρκετοί καπνέμποροι αποφάσισαν εκτός από το εμπόριο των φύλλων να δημιουργήσουν βιομηχανικές (με τα τότε δεδομένα) μονάδες επεξεργασίας καπνού κατά μήκος των παραλίων τής Μ.Ασίας και τής Μαύρης Θάλασσας όπως και στην Ανατολική Θράκη. Τότε δημιουργήθηκαν τα πρώτα ελληνικά εργοστάσια κοπής φύλλων και κατασκευής χειροποίητων τσιγάρων. Οι μεγαλύτερες καπνεμπορικές επιχειρήσεις ανήκαν σε Έλληνες. Με πυρήνα τον ευρύτερο ελλαδικό χώρο τής εποχής, η εξάπλωσή τους υπήρξε εντυπωσιακή.

Στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη, η συστηματική καλλιέργεια καπνού άρχισε γύρω στα 1821. Τα περισσότερα καπνά τής Ξάνθης, τής Γενησέας και τής Κομοτηνής εξάγονταν στην τουρκία στα μέσα τού 19ου αι. από το Πόρτο Λάγος. Το κυρίως όμως εξαγωγικό εμπόριο προς την Ευρώπη, γινόταν διαμέσου τού λιμένος τής Καβάλας.