ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΥΓΟΜΑΛΑΣ – Ο ΗΡΩΑΣ ΤΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ

Το 1914, οἱ γονεῖς τοῦ Ἀνδρέα Ζυγομαλᾶ, ἥρωα τοῦ Μπιζανίου στὸν Α΄ βαλκανικὸ πόλεμο, ἐνημερώθηκαν γιὰ τὴν δολοφονία τοῦ μοναδικοῦ παιδιοῦ τους, ποὺ πέφτοντας σὲ ἐχθρική ἐνέδρα στὴν Νίβιτσα τῆς Βορείου Ἠπείρου στις 29 Ἰουλίου, ἀποκεφαλίστηκε.

Ὁ Ζυγομαλᾶς, μὲ Ἡπειρώτικη καταγωγὴ ἀπό τὴν μεριὰ τῆς μητέρας του, μὲ τὴν λήξη τοῦ Α΄ Βαλκανικοῦ Πολέμου ὅπου εἶχε καταταγεῖ ἐθελοντικά καὶ διακριθεῖ γιὰ τὸν ἡρωισμό του, ἀποφάσισε νὰ παραμείνει στὴν Βόρειο Ἤπειρο θέλοντας νὰ συμμετάσχῃ στὸν ἀγῶνα αὐτονομίας της. Ἀνήγγειλε τὴν ἀπόφασή του στοὺς γονεῖς του, παρακαλῶντας παράλληλα τὸν πατέρα του νὰ στρατολογήσῃ παλληκάρια καὶ νὰ τοῦ στείλῃ χρήματα. Ἐνῶ ὁ πατέρας του εἶχε ἀρχίσει τὶς ἐνέργειες στρατολόγησης, ἔφτασε τὸ θλιβερὸ μήνυμα τῆς δολοφονίας τοῦ μοναδικοῦ παιδιοῦ του.