Ο θάνατος του Βουκεφάλα

Σαν σήμερα, το 326 π.Χ., ο Βουκεφάλας, τὸ ἄλογο ποὺ συντρόφευσε τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο ἀπό τὰ παιδικὰ του χρόνια ἔως τὰ ἔνδοξα πεδία τῶν μαχῶν, μὴ ἔχοντας πλέον τὸ σφρύγος τῆς νιότης του, πεθαίνει ἀπό ἐξάντληση, μετὰ τὸ νικηφόρο τέλος τῆς μάχης τοῦ Ὑδάσπη.

«Ὁ Ἀλέξανδρος ἀφοῦ ἡ μάχη κρίθηκε καὶ ὁ ἰνδικός στρατὸς νικήθηκε, θέλοντας νὰ σώσῃ τὸν βασιλὰ Πῶρο, ποὺ θαύμασε καὶ ἐκτίμησε τὸ θάρρος του, ἔτρεξε ξοπίσω του, ἀλλά τότε σωριάστηκε κάτω ἀπ’ τὰ πόδια του, ὁ γέρο πιστὸς του Βουκεφάλας, τὸ πολεμικὸ του ἄλογο, κατάκοπος καὶ μὲ τὸ κάμμα τῆς ἡμέρας».