Η Μάχη τοῦ Ὑδάσπη

Σαν σήμερα το 326 π.Χ., σε μία από τις δυσκολότερες μάχες, ο Αλέξανδρος με τούς Μακεδόνες, Θρᾷκες, καὶ ἄλλους Ἕλληνες, κατανικᾶ τὰ στρατεύματα τοῦ γενναίου Ἰνδοῦ βασιλιά, Πώρου.

Ἐκτός ἀπό τὶς δυσκολίες ποὺ ἀντιμετώπισε στὴν διάβαση τοῦ ποταμοῦ, ποὺ λόγῳ τῶν καλοκαιρινῶν μουσώνων εἶχε ὑπερχυλίσει, καὶ τὴν ἀριθμητική ὑπεροχή τῶν Ἰνδῶν, οἱ Μακεδόνες εἶχαν ν’ ἀντιμετωπίσουν στὸ πεδίο τῆς μάχης καὶ πολεμικοὺς ἐλέφαντες. Χάρις ὅμως στὴν ἰκανότητα τοῦ Μεγάλου Στρατηλάτη Άλέξανδρου νὰ ἐκτιμᾶ γρήγορα τὶς καταστάσεις καὶ νὰ παίρνῃ γρήγορα ἀποφάσεις, ἡ μάχη κατέληξε σὲ συντριπτική ἥττα τῶν Ἰνδῶν. Θαυμάζοντας ὅμως καὶ σεβόμενος τὸ θάρρος τοῦ βασιλέα Πώρου, ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος τοῦ φέρθηκε ὅπως τοῦ ζήτησε· βασιλικά!