Η φραγκοκρατία στην Λευκάδα

Το 1502, στην Λευκάδα, οι Ενετοί επιτέθηκαν στο φρούριο που φύλασσαν οι τούρκοι και τούς έσφαξαν, όμως η Ενετική κυριαρχία θα είναι προσωρινή, με διάρκεια μόλις δύο ετών (1502-1503).

Το νησί πέρασε ξανά στα χέρια των οθωμανών και παρέμεινε για τα επόμενα χρόνια, έως το 1684, και με την Συνθήκη τού Κάρλοβιτς (1699), επισήμως ξαναπέρασε στην Ενετική Κατοχή. Με την άνοδο τής Γαλλίας, η Λευκάδα ακολούθησε την μοίρα των υπολοίπων Επτανήσων και περιήλθε υπό Γαλλική κυριαρχία μέσω τής Συνθήκη τού Καμποφόρμιο, κυριαρχία που διήρκεσε έως την ρωσοτουρκική συμμαχία και την Συνθήκη τής Κωνσταντινουπόλεως το 1800. Τότε, μετά από πολλούς αιώνες, δημιουργήθηκε το πρώτο Ελληνικό Κράτος. Ενδιάμεσα η τουρκία άλλαξε συμμαχικό στρατόπεδο και το 1807, για άλλη μία φορά το παιχνίδι τής κυριαρχίας θα φέρει την Λευκάδα υπό Ναπολεόντεια κατοχή, μέχρι να περάσει υπό βρετανική «προστασία» το 1815. Τελικά, με την έλευση τού βασιλέως Γεωργίου Α΄, ενώθηκε μαζί με υπόλοιπα Επτάνησα με την Ελλάδα.