Οι ομαδικοί εξισλαμισμοί στην Ήπειρο και την Βόρειο Ήπειρο, μετά την άλωση

To 1907, μεγάλη προσπάθεια των οθωμανών στην Ήπειρο για εκτουρκισμό ολόκληρων χωριών. Οι κάτοικοι αντέδρασαν έντονα.

Οι προσπάθειες εξισλαμισμού στον χώρο τής Ηπείρου δεν ήταν καινούργιο φαινόμενο· άρχισε επί σουλτάνου Μουράτ Β΄, και εξαπλώθηκε επικίνδυνα μετά την ήττα τού Γεωργίου Καστριώτη (Σκεντέρμπεη), οπότε οι μεγάλοι κτηματίες για να διατηρήσουν τις περιουσίες τους αναγκάστηκαν να εξισλαμισθούν. Ομαδικοί εξισλαμισμοί στην Ήπειρο παρουσιάσθηκαν και μετά το 1640, και αποδεκάτισαν τον ελληνικό πληθυσμό που μέχρι τότε πλεόναζε απόλυτα έναντι των αλβανών και τούρκων με αναλογία ένα προς δέκα.