Οι φοίνικες του Καποδίστρια

Το 1828, κόβονται οι «ΦΟΙΝΙΚΕΣ», τα πρώτα νομίσματα τού Ελληνικού Κράτους στο νομισματοκοπείο Αίγινας.

Το νομισματοκοπείο είχε συγκροτηθεί από τον Αλεξάνδρο Κοντοσταύλου κατ’εντολή τού Κυβερνήτου Καποδίστρια. Ο «ΦΟΙΝΙΚΑΣ» καθιερώθηκε ως πρώτο νόμισμα τής Ελλάδος κατόπιν τής από 27 Ιανουαρίου 1828 εισηγήσεως τού Α. Κοντοσταύλου.