Η ανακήρυξη της αλβανικής ανεξαρτησίας και η απόβαση του Ελληνικού Στρατού στους Αγίους Σαράντα

Το αλβανικό επαναστατικό κεντρικό κομιτάτο, έχοντας την υποστήριξη της Αυστρίας υπέβαλε στην τουρκική κυβέρνηση ένα μνημόνιο, με το οποίο ζητούσε διοικητική αυτονομία και εισαγωγή μεταρρυθμίσεων.

Το αλβανικό σχέδιο συμπεριέλαβε την Ήπειρο, δηλαδή το βιλαέτι των Ιωαννίνων και το σαντζάκι της Κορυτσάς στα όρια της αλβανίας. Ο Αυστριακός υπουργός Εξωτερικών [Berchtold] πρότεινε στις Μεγάλες Δυνάμεις να επέμβουν διπλωματικά για να πείσουν την τουρκική κυβέρνηση να πάρει μέτρα διοικητικής αποκέντρωσης και εισαγωγής μεταρρυθμίσεων.

Οι Μεγάλες Δυνάμεις και τα βαλκανικά κράτη, θεώρησαν ότι η αυστριακή πρόταση στόχευε στην δημιουργία ενός μεγάλου αυτόνομου αλβανικού κράτους. Άλλωστε ήδη από τον προηγούμενο χρόνο διαφάνηκε ότι η Αυστρία ήταν ευνοϊκά διατεθειμένη απέναντι στην ιδέα μίας μεγάλης, αυτόνομης αλβανίας.