Ἡ πανωλεθρία τοῦ Δράμαλη στὰ Δερβενάκια.

Μετὰ τὴν μάχη τοῦ Ἁγίου Σώστη (26 και 27 Ἰουλίου), κατὰ τὴν ὁποία καταστράφηκε ἡ ἐμπροσθοφυλακὴ τοῦ Δράμαλη, οἱ Ἕλληνες, ἐπί τῇ βάσει σχεδίου, ὅπως εἶχε καταστρωθεῖ ἀπό τὸν Θ. Κολοκοτρώνη καὶ τοὺς ἄλλους ἀρχηγούς, περίμεναν τὸν κύριο ὅγκο τῶν τούρκων, στὰ στενὰ τῶν Δερβενακίων· ἡ ἀκάθεκτη ἐπίθεση τῶν Ἑλλήνων, ἀπ’ ὅλες τὶς πλευρές, δημιούργησε σύγχυση καὶ πανικὸ στοὺς τούρκους, αἴσθηση τὴν ὁποία ἐνίσχυσε ἡ ἀνάφλεξη φορτίου μὲ πυρίτιδα ποὺ βρισκόταν στὴν ράχη καμήλας, κατόπιν εὐστόχου βολῆς τοῦ Νικηταρᾶ.

Ὁ στρατὸς τοῦ Δράμαλη διαλύθηκε καὶ 1500 πτώματα ἀπέμειναν στὸ πεδίο τῆς μάχης. Μεταξὺ τῶν νεκρῶν ἦταν καὶ ὁ πρώην μέγας Βεζύρης Τοπᾶλ Ἀλῆ πασᾶς. Ὁ ὑπερόπτης Δράμαλης, κατώρθωσε νὰ διαφύγῃ ὅπως-ὅπως ἀπό γιδόστρατες, ἀνεβασμένος σ’ ἕνα γαϊδούρι...