Αυτοκράτορες του Βυζαντίου

Σαν σήμερα το 450, πεθαίνει ο από το 408 αυτοκράτορας τού Βυζαντίου, Θεοδόσιος Β΄.

Η οργάνωση τού Πανεπιστημίου τής Κωνσταντινούπολης και η έκδοση τού «Κώδικα τού Θεοδοσίου», είναι δύο αξιόλογα γεγονότα για την ζωή τής Αυτοκρατορίας. Το μεγαλύτερο χτύπημα που δέχτηκε η Σχολή των Αθηνών μετά τις καταστροφικές επιδρομές των Βησιγότθων στην Ελλάδα, ήταν η οργάνωση τού Πανεπιστημίου τής Κωνσταντινούπολης. Επί Θεοδοσίου Β΄ εκδηλώθηκαν και οι αιρέσεις τού Νεστοριανισμού και τού Μονοφυσιτισμού.