Πύρρος, ο βασιλεύς της Ηπείρου

Το 274 π.Χ., ήττα τού βασιλέως Πύρρου τής Ηπείρου από τούς Ρωμαίους στο Βενεβέντο τής Ιταλίας.

Ο πόλεμος τού Πύρρου στην Ιταλία, υπήρξε στην ουσία η πρώτη και τελευταία προσπάθεια τής Ελλάδος να αναχαιτίσει τούς Ρωμαίους και να προστατεύσει την ελευθερία των Ελλήνων. Εξεστράτευσε εναντίον των Ρωμαίων κατόπιν τής βοήθειας που τού ζήτησε ο Τάρας τής Νοτίου Ιταλίας, μία από τις σημαντικότερες Ελληνικές πόλεις τής Μεγάλης Ελλάδος.

Από το 280 π.Χ., οι μάχες ήταν νικηφόρες, αλλά με αρκετές απώλειες για τον στρατό του. Από την Σικελία εκδίωξε τους Καρχηδόνιους και έμεινε εκεί επί τρία χρόνια. Όταν επέστρεψε στην Ιταλία, ηττήθηκε στο Βενεβέντο.