Ερωτήματα σχετικά με την χωρητικότητα των αθλητικών χώρων της Ελληνικής, Ρωμαϊκής και Βυζαντινής αρχαιότητας

Σαν σήμερα το 2014, στην Σμύρνη ήλθε στο φως ένα τεράστιο αμφιθέατρο, παρόμοιο με αυτό τής Εφέσου.

Η αποκάλυψη έγινε τυχαία όταν κατεδαφίζονταν παλαιά σπίτια τής Σμύρνης. Αρχικά αποκαλύφθηκαν τεράστιοι τετραγωνισμένοι ογκόλιθοι, αλλά στην συνέχεια ήλθε στην επιφάνεια το αρχαίο αμφιθέατρο.

Οι Αυστριακοί αρχιτέκτονες και αρχαιολόγοι, Ότο Μπέργκ και Ότο Βάλτερ, επικαλούμενοι αναφορές Ελλήνων συγγραφέων είχαν επισημάνει ήδη από το 1917 και 1918, ότι στην περιοχή υπάρχει ένα αρχαίο θέατρο.

Σημείωναν μάλιστα ότι ήταν χωρητικότητας 16.000 ατόμων, και ότι σ’ αυτό μαρτύρησε ο Άγιος Πολύκαρπος από την Σμύρνη, κατά τούς πρώτους χριστιανικούς αιώνες.