Το πρωτόκολλο της Κερκύρας.

Με βάση αυτό, αναγνωρίζεται από τις Μ. Δυνάμεις, την αλβανία και την Ελλάδα, η Αυτονομία της Β. Ηπείρου, ο Ελληνικός της χαρακτήρας, και κατοχυρώνεται πλήρως η θρησκευτική, γλωσσική και εκπαιδευτική ελευθερία του πληθυσμού της.