Το παράπονο των αδικαίωτων Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου.

Το 1914: «Δεν αρκούν όσα υπέστημεν επί τόσους αιώνας;»

Αυτό ήταν το παράπονο μιας νεαρής διδασκάλισσας από την Πρεμετή της Βορείου Ηπείρου προς τον Διάδοχο Κωνσταντίνο, ο οποίος επισκέφθηκε τον τόπο. Νωρίτερα, οι νέοι της Πρεμετής είχαν πληροφορηθεί για τα μειοδοτικά σχέδια των ελλαδιτών πολιτικών, οι οποίοι σκόπευαν να δεχθούν την απόσχιση της Βορείου Ηπείρου από τον Εθνικό κορμό της Ελλάδος.