Η απεργία των καπνεργατών

Το 1936, στις 29 Απριλίου οι καπνεργάτες της Θεσσαλονίκης κατέρχονται σε απεργία, η οποία στις 9 Μαΐου μεταβάλλεται σε πανεργατική.

Η κυβέρνηση θα την καταστείλλει με βία.