Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος

Το 1941, διαβάζουμε από το ημερολόγιο του Αρχιεπίσκοπου Χρύσανθου τα εξής άκρως ενδιαφέροντα:

29/4/1941 «Πληροφορούμαι ότι ο στρατηγός Τσολάκογλου αφού σύνηψε την επονείδιστον συμφωνία με τους Γερμανούς επάνω στο μέτωπο, κατελθών εις Αθήνας πρόκειται εντολή των Γερμανών να σχηματίσει Κυβέρνησιν. Τούτο με στεναχωρεί πολύ διότι θα περιπέσωμεν εις δεινά …. Προτιμότερον μόνοι οι Γερμανοί να έχουν την ευθύνη της διοικήσεως οπότε θα είναι προσεκτικότεροι».

Ήταν αυτός ο ίδιος που όταν του ζήτησαν να ορκίσει την κυβέρνηση Τσολάκογλου, απάντησε το εξής καταπληκτικό: «Δεν μπορώ να ορκίσω Κυβέρνηση προβληθείσα από τον εχθρό, εμείς γνωρίζουμε ότι τις Κυβερνήσεις τις ορίζει ο λαός ή ο Βασιλεύς. Εδώ τώρα ούτε ο λαός εψήφισε την Κυβέρνηση, ούτε ο Βασιλεύς την όρισε. Πως ζητάτε να ορκίσω Κυβέρνηση υποδειχθείσα υπό του εχθρού; Δια να είναι όργανό των;»

Τελικώς, στις 11πμ ορκίστηκε η πρώτη κατοχική κυβέρνηση από τον διάκονο (…) της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου Καρύτση. Φυσικά, ούτε ο Τσολάκογλου ούτε οι Γερμανοί λησμόνησαν αυτήν την συμπεριφορά του Χρύσανθου, και, στις 2/6/1941 επαύθει με Συντακτική Πράξη της ψευδοκυβέρνησης Τσολάκογλου, για να τοποθετηθεί κάποιο πιο βολικό άτομο στην θέση του Αρχιεπισκόπου.