Η Διάσκεψη Ειρήνης στο Παρίσι

Η Διάσκεψη Ειρήνης στο Παρίσι επικυρώνει απόφαση με την οποία αναθέτει στην Ελλάδα την αποστολή στρατού για να επιβάλει την τάξη και να προστατέψει τον Χριστιανικό πληθυσμό στην περιοχή της Σμύρνης.

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος την αποδέχθηκε χωρίς να εξασφαλίσει την παραμικρή εγγύηση από τους «Συμμάχους» μας, είτε για στρατιωτική είτε για οικονομική βοήθεια. Όταν τον Μάϊο του 1920 συναντήθηκε ο Βενιζέλος στο Λονδίνο με τους Τσώρτσιλ και Ουίλσον, ο Τσώρτσιλ είπε στον Βενιζέλο ότι η Αγγλία δεν μπορούσε να τον βοηθήσει με στρατεύματα, ούτε στην Θράκη, ούτε στην Μικρά Ασία, και ο Ουίλσον είπε ξεκάθαρα ότι «ούτε σε άνδρες ούτε σε χρήματα θα βοηθήσουμε τους Έλληνες». Ο Βενιζέλος άκουγε ατάραχος τις προειδοποιήσεις.